عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۹/۰۹/۹۸ تا ۱۵/۰۹/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 757
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۹/۰۹/۹۸ تا ۱۵/۰۹/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۹/۰۹/۹۸ تا ۱۵/۰۹/۹۸

 

آمار حریق از  ۰۹/۰۹/۹۸  تا  ۱۵/۰۹/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۳
۲ کسبی/تجاری ۲
۴ آتش سوزی خودرو ۲
۵ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۳
جمع کل ۱۰

 

آمار حوادث  از  ۰۹/۰۹/۹۸  تا  ۱۵/۰۹/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ سقوط اشیاء و اجسام ۱
۲ آسانسور ۲
۳ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۴
۴ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۱
۷ سایر ۱۰
مصدوم ۳
جمع کل ۱۸

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۹/۰۹/۹۸ تا ۱۵/۰۹/۹۸”*

code

قالب تفریحی