عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۷/۱۰/۹۸ تا ۱۳/۱۰/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 781
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۷/۱۰/۹۸ تا ۱۳/۱۰/۹۸

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۷/۱۰/۹۸ تا ۱۳/۱۰/۹۸

 

آمار حریق از  ۰۷/۱۰/۹۸  تا  ۱۳/۱۰/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۵
۲ کسبی/تجاری ۳
۳ آتش سوزی خودرو ۴
۴ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۷
۵ سایر ۲
مصدوم ۴

جمع کل

۲۱

 

آمار حوادث  از  ۰۷/۱۰/۹۸  تا  ۱۳/۱۰/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۱
۲ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۱
۳ آبگرفتگی و سیلاب ۲
۴ سایر ۳

جمع کل

۷

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان ۰۷/۱۰/۹۸ تا ۱۳/۱۰/۹۸”*

code

قالب تفریحی