عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۵/۰۸/۹۸ تا ۰۱/۰۹/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 820
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۵/۰۸/۹۸ تا ۰۱/۰۹/۹۸

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۵/۰۸/۹۸ تا ۰۱/۰۹/۹۸

  

آمار حریق از  ۲۵/۰۸/۹۸  تا  ۰۱/۰۹/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۵
۲ کسبی/تجاری ۱
۳ اداری/حرفه ای ۳۰
۴ آموزشی فرهنگی ۲
۵ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۷
۶ سایر ۳
جمع کل ۴۸

 

آمار حوادث  از  ۲۵/۰۸/۹۸  تا  ۰۱/۰۹/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ ریزش آوار ۱
۲ سقوط اشیاء و اجسام ۱
۳ آسانسور ۳
۴ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۱
۵ آبگرفتگی و سیلاب ۲
۶ سایر ۴
مصدوم ۴
فوتی ۱
جمع کل ۱۲

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۵/۰۸/۹۸ تا ۰۱/۰۹/۹۸”*

code

قالب تفریحی