عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۴/۱۲/۹۸ تا ۰۱/۰۱/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 732
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۴/۱۲/۹۸ تا ۰۱/۰۱/۹۹

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۴/۱۲/۹۸  تا  ۰۱/۰۱/۹۹

 

آمار حریق از  ۲۴/۱۲/۹۸  تا  ۰۱/۰۱/۹۹

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۳
۲ کسبی/تجاری ۳
۳ اداری/حرفه ای ۱
۴ آموزشی فرهنگی ۱
۵ آتش سوزی خودرو ۲
۶ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۹
۷ سایر ۶
  مصدوم ۲
جمع کل ۲۵

 

آمار حوادث  از ۲۴/۱۲/۹۸  تا  ۰۱/۰۱/۹۹

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۱
۲ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۳
۳ آبگرفتگی و سیلاب ۱
۴ سایر ۵
جمع کل ۱۰

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۴/۱۲/۹۸ تا ۰۱/۰۱/۹۹”



*

code

قالب تفریحی