عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۳/۰۶/۹۸ تا ۲۹/۰۶/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 701
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۳/۰۶/۹۸ تا ۲۹/۰۶/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۳/۰۶/۹۸ تا ۲۹/۰۶/۹۸

 

آمار حریق از  ۲۳/۰۶/۹۸ تا ۲۹/۰۶/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۳
۲ کسبی/تجاری ۲
۳ آتش سوزی خودرو ۱
۴ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۲۰
جمع کل ۲۶

 

 

آمار حوادث  از ۲۳/۰۶/۹۸ تا ۲۹/۰۶/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ سقوط اشیاء و اجسام ۱
۲ آسانسور ۱
۳ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۵
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۷
۵ آبگرفتگی و سیلاب ۲
۶ سایر ۸
مصدوم ۳
جمع کل ۲۴

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۳/۰۶/۹۸ تا ۲۹/۰۶/۹۸”*

code

قالب تفریحی