عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۳/۰۱/۹۹ تا ۲۹/۰۱/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 748
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۳/۰۱/۹۹ تا ۲۹/۰۱/۹۹

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۲۳/۰۱/۹۹ تا  ۲۹/۰۱/۹۹

 

آمار حریق از  ۲۳/۰۱/۹۹ تا  ۲۹/۰۱/۹۹

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۵
۲ آتش سوزی خودرو ۴
۳ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۲
۴ سایر ۱
جمع کل ۱

 

آمار حوادث  از  ۲۳/۰۱/۹۹ تا  ۲۹/۰۱/۹۹

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۱
۲ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۲
۳ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۳
۴ گازگرفتگی ۴
۵ سایر ۴
۶ مصدوم ۳
  فوتی ۲
جمع کل ۱۴

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۳/۰۱/۹۹ تا ۲۹/۰۱/۹۹”*

code

قالب تفریحی