عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۱/۱۰/۹۸ تا ۲۷/۱۰/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 815
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۱/۱۰/۹۸ تا ۲۷/۱۰/۹۸

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۲۱/۱۰/۹۸ تا ۲۷/۱۰/۹۸

 

آمار حریق از  ۲۱/۱۰/۹۸  تا  ۲۷/۱۰/۹۸

ردیف

نوع حریق

تعداد

۱ مسکونی ۶
۲ کسبی/تجاری ۵
۳ اداری/حرفه ای ۲
۴ آتش سوزی خودرو ۳
۵ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۵

جمع کل

۲۱

 

 

آمار حوادث  از  ۲۱/۱۰/۹۸  تا  ۲۷/۱۰/۹۸

ردیف

نوع حادثه

تعداد

۱ آسانسور ۱
۲ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۴
۳ سایر ۸
فوتی ۱

جمع کل

۱۳

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۱/۱۰/۹۸ تا ۲۷/۱۰/۹۸”*

code

قالب تفریحی