عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۰/۰۷/۹۸ تا ۲۶/۰۷/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 964
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۰/۰۷/۹۸ تا ۲۶/۰۷/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۲۰/۰۷/۹۸  تا  ۲۶/۰۷/۹۸

 

آمار حریق از  ۲۰/۰۷/۹۸  تا  ۲۶/۰۷/۹۸

ردیف

نوع حریق

تعداد

۱ مسکونی ۶
۲ کسبی/تجاری ۱
۳ اداری/حرفه ای ۳
۴ آتش سوزی خودرو ۱
۵ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۱۱
۶ سایر ۲
جمع کل ۲۴

 

 

آمار حوادث از  ۲۰/۰۷/۹۸  تا  ۲۶/۰۷/۹۸

ردیف

نوع حادثه

تعداد

۱ ریزش آوار ۱
۲ آسانسور ۱
۳ غرق شدگی ۱
۴ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۴
۵ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۱
۶ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۵
۷ سایر ۹
۸ مصدوم ۶
۹ فوتی ۳
جمع کل ۲۲

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۰/۰۷/۹۸ تا ۲۶/۰۷/۹۸”*

code

قالب تفریحی