عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۰/۰۲/۹۹ تا ۲۶/۰۲/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 724
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۰/۰۲/۹۹ تا ۲۶/۰۲/۹۹

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۲۰/۰۲/۹۹  تا  ۲۶/۰۲/۹۹

 

آمار حریق از  ۲۰/۰۲/۹۹  تا  ۲۶/۰۲/۹۹

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۳
۲ کسبی/تجاری ۱
۳ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۷۳
۴ سایر ۴
جمع کل ۸۱

 

آمار حوادث  از  ۲۰/۰۲/۹۹  تا  ۲۶/۰۲/۹۹

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ سقوط اشیاء و اجسام ۱
۲ آسانسور ۲
۳ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۲
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۲
۵ سایر ۵
  مصدوم ۲
جمع کل ۱۲

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۰/۰۲/۹۹ تا ۲۶/۰۲/۹۹”



*

code

قالب تفریحی