عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۴/۱۰/۹۸ تا ۲۰/۱۰/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 892
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۴/۱۰/۹۸ تا ۲۰/۱۰/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۴/۱۰/۹۸ تا ۲۰/۱۰/۹۸

 

آمار حریق از  ۱۴/۱۰/۹۸  تا  ۲۰/۱۰/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۲
۲ کسبی/تجاری ۳
۳ اداری/حرفه ای ۱
۴ آتش سوزی خودرو ۲
۵ انباری ۱
۶ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۶
مصدوم ۲
جمع کل ۱۵

 

آمار حوادث  از  ۱۴/۱۰/۹۸  تا  ۲۰/۱۰/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۲
۲ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۴
۳ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۳
۴ سایر ۳
مصدوم ۹
جمع کل ۱۲

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۱۴/۱۰/۹۸ تا ۲۰/۱۰/۹۸”*

code

قالب تفریحی