عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۱۳/۰۷/۹۸  تا  ۱۹/۰۷/۹۸

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 690
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۱۳/۰۷/۹۸  تا  ۱۹/۰۷/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۱۳/۰۷/۹۸  تا  ۱۹/۰۷/۹۸

 

آمار حریق از  ۱۳/۰۷/۹۸  تا  ۱۹/۰۷/۹۸

ردیف

نوع حریق

تعداد

۱ مسکونی ۶
۲ کسبی/تجاری ۴
۳ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۱۶
۴ سایر ۲
مصدوم ۱
جمع کل ۲۸

 

آمار حوادث از  ۱۳/۰۷/۹۸  تا  ۱۹/۰۷/۹۸

ردیف

نوع حادثه

تعداد

۱
۲ سقوط اشیاء و اجسام ۱
۳ آسانسور ۲
۴ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۳
۵ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۳
۶ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۱۱
۷ آبگرفتگی و سیلاب ۳
۸ سایر ۷
مصدوم ۵
جمع کل ۳۰

 

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۱۳/۰۷/۹۸  تا  ۱۹/۰۷/۹۸”*

code

قالب تفریحی