عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۲/۰۱/۹۹ تا ۰۸/۰۱/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 731
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۲/۰۱/۹۹ تا ۰۸/۰۱/۹۹

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۲/۰۱/۹۹  تا  ۰۸/۰۱/۹۹

 

آمار حریق از  ۰۲/۰۱/۹۹  تا  ۰۸/۰۱/۹۹

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۴
۲ کسبی/تجاری ۲
۳ اداری/حرفه ای ۱
۴ سایر ۱
  مصدوم ۲
جمع کل ۸

 

آمار حوادث  از ۰۲/۰۱/۹۹  تا  ۰۸/۰۱/۹۹

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ سقوط اشیاء و اجسام ۱
۲ آسانسور ۲
۳ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۲
۴ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۳
۵ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۳
۶ آبگرفتگی و سیلاب ۵
۷ سایر ۲
  مصدوم ۵
جمع کل ۱۸

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۰۲/۰۱/۹۹ تا ۰۸/۰۱/۹۹”



*

code

قالب تفریحی