عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۳/۲۵ تا ۹۸/۰۳/۳۱

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 519
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۳/۲۵ تا ۹۸/۰۳/۳۱

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۳/۲۵ تا ۹۸/۰۳/۳۱ 

 

آمار حریق از ۲۵/۰۳/۹۸ تا ۳۱/۰۳/۹۸

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۷
۲ کسبی/تجاری ۳
۳ آتش سوزی خودرو ۳
۴ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۵۲
۵ سایر ۲
مصدوم ۴
جمع کل ۶۷

 

 

آمار حوادث  از ۲۵/۰۳/۹۸ تا  ۳۱/۰۳/۹۸

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۵
۲ تصادف و سرنگونی وسائط نقلیه ۳
۳ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۳
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۷
۵ سایر ۶
مصدوم ۴
جمع کل ۲۴

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از تاریخ ۹۸/۰۳/۲۵ تا ۹۸/۰۳/۳۱”*

code

قالب تفریحی