عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۸/۰۵/۹۹ تا ۲۴/۰۵/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 937
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۸/۰۵/۹۹ تا ۲۴/۰۵/۹۹

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۸/۰۵/۹۹ تا ۲۴/۰۵/۹۹

 

آمار حریق از ۱۸/۰۵/۹۹ تا ۲۴/۰۵/۹۹

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۴
۲ کسبی/تجاری ۴
۳ اداری/حرفه ای ۲
۴ آموزشی فرهنگی ۱
۵ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۱۳
۶ مصدوم ۱
جمع کل ۱۸

 

آمار حوادث  از ۱۸/۰۵/۹۹ تا ۲۴/۰۵/۹۹

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۲
۲ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۱
۳ چرخ گوشت،انگشتر و اجسام حلقوی ۳
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۷
۵ سایر ۵
  مصدوم ۱
  فوتی ۱
جمع کل ۱۸

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۱۸/۰۵/۹۹ تا ۲۴/۰۵/۹۹”*

code

قالب تفریحی