عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۳/۰۸/۹۹ تا ۰۹/۰۸/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 903
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۳/۰۸/۹۹ تا ۰۹/۰۸/۹۹

 

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۳/۰۸/۹۹  تا ۰۹/۰۸/۹۹

 

آمار حریق از ۰۳/۰۸/۹۹  تا ۰۹/۰۸/۹۹

ردیف نوع حریق تعداد
۱ مسکونی ۴
۲ کسبی/تجاری ۱
۳ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۶
جمع کل ۱۱

 

آمار حوادث از ۰۳/۰۸/۹۹  تا ۰۹/۰۸/۹۹

ردیف نوع حادثه تعداد
۱ ریزش آوار ۲
۲ آسانسور ۱
۳ تصادف و واژگونی وسائط نقلیه ۲
۴ گرفتن حیوانات وحشی و موذی ۱
۵ سایر ۶
جمع کل ۱۲

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان آتش نشانی از ۰۳/۰۸/۹۹ تا ۰۹/۰۸/۹۹”*

code

قالب تفریحی