عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۱۰/۰۳/۹۹ تا ۱۶/۰۳/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 1027
آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۱۰/۰۳/۹۹ تا ۱۶/۰۳/۹۹

 

آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۱۰/۰۳/۹۹ تا ۱۶/۰۳/۹۹

 

 آمار حريق  از ۱۰/۰۳/۹۹  تا ۱۶/۰۳/۹۹

رديف نوع حريق تعداد
۱ مسکونی ۵
۲ کسبی/تجاری ۹
۳ اداری/حرفه ای ۲
۴ فضای سبز، کشاورزی و ضایعات ۱۵۳
جمع کل ۱۶۹

 

 آمار حوادث  از ۱۰/۰۳/۹۹  تا ۱۶/۰۳/۹۹

رديف نوع حادثه تعداد
۱ آسانسور ۲
۲ تصادف و واژگوني وسائط نقليه ۲
۳ چرخ گوشت، انگشتر و اجسام حلقوي ۱
۴ گرفتن حيوانات وحشي و موذي ۵
۵ آبگرفتگی و سیلاب ۴
۶ ساير ۵
  مصدوم ۵
جمع کل ۱۹

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۱۰/۰۳/۹۹ تا ۱۶/۰۳/۹۹”*

code

قالب تفریحی