عکس ها و ویدئوهای شما

آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۰۳/۰۳/۹۹ تا ۰۹/۰۳/۹۹

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 863
آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۰۳/۰۳/۹۹ تا ۰۹/۰۳/۹۹

 

آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۰۳/۰۳/۹۹ تا ۰۹/۰۳/۹۹

 

 آمار حريق  از ۰۳/۰۳/۹۹  تا ۰۹/۰۳/۹۹

رديف نوع حريق تعداد
۱ مسکوني ۴
۲ کسبي/تجاري ۸
۳ اداری/حرفه ای ۸
۴ آموزشی فرهنگی ۱
آتش سوزي خودرو ۳
فضاي سبز، کشاورزي و ضايعات ۱۸۷
جمع کل ۲۱۱

 

 آمار حوادث  از ۰۳/۰۳/۹۹  تا ۰۹/۰۳/۹۹

رديف نوع حادثه تعداد
۱ سقوط اشياء و اجسام ۲
۲ آسانسور ۲
۳ تصادف و واژگوني وسائط نقليه ۳
۴ چرخ گوشت، انگشتر و اجسام حلقوي ۵
۵ گرفتن حيوانات وحشي و موذي ۷
ساير ۵
مصدوم ۵
جمع کل ۲۴

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار هفتگي حريق و حوادث سازمان آتش نشاني از ۰۳/۰۳/۹۹ تا ۰۹/۰۳/۹۹”*

code

قالب تفریحی