عکس ها و ویدئوهای شما

آمار شهریور ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 280
آمار شهریور ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

آمار شهریور ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

عملیات و ماموریت های اعزامی شهریور ماه ۱۴۰۱

تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل
مسکوني ۲۶ ۲۳ ۴۹
 فرهنگيآموزشي ۰ ۰ ۰
بهداشتيدرماني  – مراقبتي ۱ ۰ ۱
اداريحرفه اي ۳ ۰ ۳
کسبيتجاري ۱۰ ۰ ۱۰
 صنعتي ۳ ۰ ۳
فضاي سبز ۱۴ ۱ ۱۵
وسايل نقليه ۶ ۲۱ ۲۷
 معابر و گذرگاهها ۱ ۰ ۱
سایر ۴ ۰ ۴
خودکشي ۰ ۱ ۱
گيرکردن اعضاي بدن ۰ ۴ ۴
حريق ضايعات ۲۹ ۰ ۲۹
آسانسور و بالابر ۰ ۱۳ ۱۳
ريزش آوار ۰ ۱ ۱
نشست زمين ۰ ۱ ۱
نشست ساختمان ۰ ۲ ۲
آبگرفتگي ۰ ۳ ۳
برق گرفتگي ۰ ۱ ۱
محبوس شدن افراد ۰ ۱۱ ۱۱
امدادرساني ۰ ۳ ۳
حيوانات وحشي و حشرات موذي ۰ ۱۸ ۱۸
نشت گاز ۰ ۱ ۱
 جمع کل ۹۷ ۱۰۳ ۲۰۰

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار شهریور ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر”*

code

قالب تفریحی