عکس ها و ویدئوهای شما

آمار شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 515
آمار شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

آمار شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

آمار عملیات و ماموریت ها ی اعزامی شش ماهه نخست ۱۴۰۲
تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل
مسکوني ۱۰۴ ۱۹۲ ۲۹۶
 فرهنگيآموزشي ۵ ۳ ۸
بهداشتيدرماني  – مراقبتي ۲ ۳ ۵
تجمعی ۴ ۱ ۵
اداريحرفه اي ۴۴ ۵ ۴۹
کسبيتجاري ۷۰ ۴ ۷۴
 صنعتي ۲۴ ۱ ۲۵
 انباري ۷ ۰ ۷
 مخاطره آمیز ۴ ۲ ۶
فضاي سبز ۹۷ ۲ ۹۹
وسايل نقليه ۵۷ ۶۸ ۱۲۵
 معابر و گذرگاهها ۱ ۵ ۶
سایر ۳۶ ۳ ۳۹
خودکشي ۰ ۹ ۹
گيرکردن اعضاي بدن ۰ ۲۰ ۲۰
حريق ضايعات ۱۱۱ ۰ ۱۱۱
آسانسور و بالابر ۱ ۵۷ ۵۸
ريزش آوار ۰ ۱ ۱
نشست زمين ۰ ۵ ۵
نشست ساختمان ۰ ۶ ۶
آبگرفتگي ۰ ۱۱ ۱۱
سقوط اجسام و اشياء ۱ ۲۲ ۲۳
چاه ۰ ۴ ۴
سقوط از ارتفاع ۰ ۴ ۴
محبوس شدن افراد ۰ ۳۸ ۳۸
امدادرساني ۰ ۵۰ ۵۰
حيوانات وحشي و حشرات موذي ۰ ۹۵ ۹۵
حريق سطل زياله مکانيزه ۱۴ ۰ ۱۴
نشت گاز ۲ ۶ ۸
متفرقه ۴ ۰ ۴
جمع کل ۵۸۷ ۶۱۷ ۱۲۰۴

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر”*

code

قالب تفریحی