عکس ها و ویدئوهای شما

آمار اسفند ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 256
آمار اسفند ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

آمار اسفند ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

آمار عملیات و ماموریت های اعزامی اسفند ماه ۱۴۰۱

تصرف

حریق

امداد و  نجات

جمع کل

مسکوني

۳۸ ۳۴ ۷۲

 فرهنگيآموزشي

۱ ۰

۱

اداريحرفه اي ۷ ۰

۷

کسبيتجاري

۱۸ ۰

۱۸

 مخاطره آمیز

۱ ۰

۱

فضاي سبز

۱۵

۰ ۱۵

وسايل نقليه

۹

۲۸ ۳۷

 معابر و گذرگاهها

۱ ۲ ۳
سایر ۴ ۳

۷

خودکشي

۰

۵

۵

گيرکردن اعضاي بدن ۰ ۸

۸

حريق ضايعات ۱۳ ۰

۱۳

آسانسور و بالابر

۰ ۱۳

۱۳

نشست زمين

۰

۵

۵

نشست ساختمان

۰

۱ ۱

آبگرفتگي

۰

۷ ۷

سقوط اجسام و اشياء

۰

۴ ۴
چاه

۰

۱

۱

محبوس شدن افراد

۰

۹ ۹
امدادرساني

۰

۱۸

۱۸

حيوانات وحشي و حشرات موذي

۰ ۱۳ ۱۳

حريق سطل زياله مکانيزه

۲ ۰ ۲

نشت گاز

۱

۱

۲

مسکونيتجاري

۱

۰

۱

جمع کل

۱۱۱

۱۵۲

۲۶۳

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار اسفند ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر”*

code

قالب تفریحی