عکس ها و ویدئوهای شما

آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 43
آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 


آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

آمار عملیات و ماموریت های اعزامی 
تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل
مسکوني ۱۴ ۲۹ ۴۳
بهداشتي – درماني  – مراقبتي ۰ ۱ ۱
اداري- حرفه اي ۰ ۳ ۳
کسبي-تجاري ۱۲ ۰ ۱۲
 صنعتي ۳ ۰ ۳
فضاي سبز ۵ ۰ ۵
وسايل نقليه ۵ ۱۷ ۲۲
 معابر و گذرگاهها ۱ ۲ ۳
سایر ۶ ۱ ۷
خودکشي ۰ ۱ ۱
گيرکردن اعضاي بدن ۰ ۵ ۵
حريق ضايعات ۲۰ ۰ ۲۰
آسانسور و بالابر ۰ ۱۲ ۱۲
نشست زمين ۰ ۱ ۱
آبگرفتگي ۰ ۴ ۴
سقوط اجسام و اشياء ۰ ۳ ۳
چاه ۰ ۱ ۱
محبوس شدن افراد ۰ ۷ ۷
امدادرساني ۰ ۱۰ ۱۰
حيوانات وحشي و حشرات موذي ۰ ۱۵ ۱۵
حريق سطل زياله مکانيزه ۲ ۰ ۲
نشت گاز ۳ ۱ ۴
متفرقه ۱ ۰ ۱
جمع کل ۷۲ ۱۱۳ ۱۸۵

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر”*

code

قالب تفریحی