عکس ها و ویدئوهای شما

آمار آذر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 21
آمار آذر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

آمار آذر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

آمار عملیات و ماموریت های اعزامی 
تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل
مسکوني ۱۵ ۲۵ ۴۰
بهداشتي – درماني  – مراقبتي ۰ ۱ ۱
اداري- حرفه اي ۲ ۱ ۳
کسبي-تجاري ۷ ۲ ۹
 صنعتي ۷ ۱ ۸
 مخاطره آمیز ۱ ۰ ۱
فضاي سبز ۱۴ ۰ ۱۴
وسايل نقليه ۷ ۱۷ ۲۴
 معابر و گذرگاهها ۰ ۱ ۱
سایر ۴ ۱ ۵
خودکشي ۰ ۴ ۴
گيرکردن اعضاي بدن ۰ ۴ ۴
حريق ضايعات ۱۵ ۱ ۱۶
آسانسور و بالابر ۰ ۹ ۹
نشست زمين ۰ ۲ ۲
نشست ساختمان ۰ ۱ ۱
گازگرفتگي ۰ ۱ ۱
آبگرفتگي ۰ ۲ ۲
سقوط اجسام و اشياء ۰ ۴ ۴
محبوس شدن افراد ۰ ۷ ۷
امدادرساني ۰ ۱۱ ۱۱
حيوانات وحشي و حشرات موذي ۰ ۳ ۳
انفجار  ۱ ۰ ۱
نشت گاز ۰ ۲ ۲
جمع کل ۷۳ ۱۰۰ ۱۷۳

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار آذر ماه ۱۴۰۲ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر”*

code

قالب تفریحی