عکس ها و ویدئوهای شما

آمار آذر ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

مجموعه: آمار حریق و حوادث تعداد بازدید: 244
آمار آذر ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

آمار آذر ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

آمار عملیات و ماموریت های اعزامی آذر ماه ۱۴۰۱

تصرف حریق امداد و  نجات جمع کل
مسکوني ۱۱ ۱۲ ۲۳
 فرهنگيآموزشي ۱ ۰ ۱
بهداشتيدرماني  – مراقبتي ۰ ۱ ۱
اداريحرفه اي ۵ ۰ ۵
کسبيتجاري ۱۹ ۲ ۲۱
 صنعتي ۲ ۰ ۲
فضاي سبز ۶ ۰ ۶
وسايل نقليه ۵ ۱۲ ۱۷
 معابر و گذرگاهها ۱ ۰ ۱
سایر ۲ ۰ ۲
خودکشي ۰ ۳ ۳
گيرکردن اعضاي بدن ۰ ۰ ۰
حريق ضايعات ۲۱ ۰ ۲۱
آسانسور و بالابر ۰ ۱۱ ۱۱
ريزش آوار ۰ ۱ ۱
نشست ساختمان ۰ ۲ ۲
آبگرفتگي ۰ ۲ ۲
محبوس شدن افراد ۰ ۱۰ ۱۰
امدادرساني ۰ ۹ ۹
حيوانات وحشي و حشرات موذي ۰ ۱۶ ۱۶
حريق سطل زياله مکانيزه ۳ ۰ ۳
انفجار ۰ ۰ ۰
نشت گاز ۱ ۱ ۲
مسکونيتجاري ۱ ۰ ۱

جمع کل

۷۸ ۸۲

۱۶۰

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “آمار آذر ماه ۱۴۰۱ عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر”*

code

قالب تفریحی