عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : نوشته هایی با برچسب نشت گاز آمونياك

سرعت عمل و از خودگذشتگی آتش نشانان از بروز فاجعه جلوگیری کرد

سرعت عمل و از خودگذشتگی آتش نشانان از بروز فاجعه جلوگیری کرد

سرعت عمل و از خودگذشتگی آتش نشانان از بروز فاجعه جلوگیری کرد   ساعت 20:11 مورخ 1397/06/11 پیرو تماس شهروندان با سامانه 125 وقوع حادثه ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی