عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : نوشته هایی با برچسب عملکرد

عملكرد آبان ماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

عملكرد آبان ماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

  عملكرد آبان ماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار 35 2 ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۰۸/۹۸ لغایت ۲۴/۰۸/۹۸ 

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۰۸/۹۸ لغایت ۲۴/۰۸/۹۸ 

  عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 18/08/98لغایت 24/08/98    ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۴/۰۸/۹۸  لغایت ۱۰/۰۸/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۰۴/۰۸/۹۸  لغایت ۱۰/۰۸/۹۸

  عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 04/08/98  لغایت 10/08/98   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۰۴/۰۸/۹۸  تا  ۱۰/۰۸/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  ۰۴/۰۸/۹۸  تا  ۱۰/۰۸/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  04/08/98  تا  10/08/98   آمار حریق از  04/08/98  تا  10/08/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 2 2 ...

ادامه مطلب
عملكرد نموداری عملیات مهر ۹۸

عملكرد نموداری عملیات مهر ۹۸

  عملكرد نموداری عملیات مهر 98  

ادامه مطلب
عملكرد مهرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

عملكرد مهرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

عملكرد مهرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی 41 2 بازدید از ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۷/۰۷/۹۸ لغایت ۰۳/۰۸/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۷/۰۷/۹۸ لغایت ۰۳/۰۸/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 27/07/98 لغایت 03/08/98   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار ...

ادامه مطلب
آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۰/۰۷/۹۸ تا ۲۶/۰۷/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از ۲۰/۰۷/۹۸ تا ۲۶/۰۷/۹۸

آمار هفتگی حریق و حوادث سازمان از  20/07/98  تا  26/07/98   آمار حریق از  20/07/98  تا  26/07/98 ردیف نوع حریق تعداد 1 مسکونی 6 2 ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۰۷/۹۸ لغایت ۲۶/۰۷/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۰/۰۷/۹۸ لغایت ۲۶/۰۷/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 20/07/98 لغایت 26/07/98   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از پلهای هوایی ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۳/۰۷/۹۸  لغایت ۱۹/۰۷/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۳/۰۷/۹۸  لغایت ۱۹/۰۷/۹۸

  عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 13/07/98  لغایت 19/07/98   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از سالنها ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی