عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : برنامه ريزي و پيشگيري

عملکرد گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۹

عملکرد گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۹

عملکرد گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در هشت ماه نخست سال 1399  

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال ۱۳۹۹

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال ۱۳۹۹

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه سال ۱۳۹۹

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه سال ۱۳۹۹

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه  سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار 66 ...

ادامه مطلب
توصیه های ایمنی جهت راه اندازی و استفاده از لوازم گاز سوز

توصیه های ایمنی جهت راه اندازی و استفاده از لوازم گاز سوز

"توصیه های ایمنی را جدی بگیرید تا زندگی همراه با آرامش را سپری نمائید"   توصیه های ایمنی جهت راه اندازی و استفاده از لوازم ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹

عملكرد گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹

  عملكرد گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شش ماهه نخست سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام ...

ادامه مطلب
گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شهریور ماه سال ۱۳۹۹

گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شهریور ماه سال ۱۳۹۹

  گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در شهریور ماه سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام ...

ادامه مطلب
گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹

گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹

  گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مرداد ماه سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن ...

ادامه مطلب
گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیرماه سال ۱۳۹۹

گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیرماه سال ۱۳۹۹

  گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در تیر ماه  سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام ...

ادامه مطلب
گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹

  گزارش عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در خرداد ماه  سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام ...

ادامه مطلب
نکات ایمنی جهت جلوگیری از حریق مزارع

نکات ایمنی جهت جلوگیری از حریق مزارع

  كشاورزان  عزيز :   نسبت به  نصب تابلو هشدار دهنده درمناطق پر خطر و پر تردد اقدام نمابند . جهت جلوگيري از سرايت و ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی