عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : برنامه ريزي و پيشگيري

عملكرد تیرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

عملكرد تیرماه ۹۸ گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی

عملكرد تیرماه 98 گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی تجاری 48 2 صدور ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سه ماهه بهار ۱۳۹۸

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سه ماهه بهار ۱۳۹۸

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سه ماهه بهار 1398   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی 220 ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری از تاریخ ۰۷/۰۲/۹۸ لغایت ۱۳/۰۲/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری از تاریخ ۰۷/۰۲/۹۸ لغایت ۱۳/۰۲/۹۸

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری از تاریخ 07/02/98  لغایت 13/02/98   1 صدور پاسخ استعلام  ملکی 12 2 بررسی و تائید نقشه های ...

ادامه مطلب
عملكرد ماهیانه گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۷ لغایت ۲۴/۱۲/۹۷

عملكرد ماهیانه گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۷ لغایت ۲۴/۱۲/۹۷

عملكرد ماهیانه گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 25/11/97 لغایت 24/12/97   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از اماکن مسکونی ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۴/۱۲/۹۷ لغایت ۲۸/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۴/۱۲/۹۷ لغایت ۲۸/۱۲/۹۷

  عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 24/12/97 لغایت 28/12/97   1 صدور پاسخ استعلام پایانکار 20 2 بازدید ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ لغایت ۲۳/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۷ لغایت ۲۳/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 18/12/97 لغایت 23/12/97   1 بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ...

ادامه مطلب
توصیه های ایمنی در ایام خانه تکانی

توصیه های ایمنی در ایام خانه تکانی

  توصیه های ایمنی در ایام خانه تکانی   همه ساله در اسفند ماه ، ایرانیان طبق رسوم دیرینه در اسفند ماه برای استقبال از ...

ادامه مطلب
عملكرد بهمن ماه  گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی 

عملكرد بهمن ماه  گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی 

عملكرد بهمن ماه  گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی    ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از مجتمع های مسکونی و بلند مرتبه ...

ادامه مطلب
عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۷/۱۱/۹۷ لغایت ۰۲/۱۲/۹۷

عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ ۲۷/۱۱/۹۷ لغایت ۰۲/۱۲/۹۷

  عملكرد هفتگی گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی از تاریخ 27/11/97 لغایت 02/12/97   ردیف نام فعالیت تعداد 1 بازدید از مجتمع ...

ادامه مطلب
توصيه هاي ايمني چهارشنبه سوري و ترقه بازي كودكان و نوجوانان

توصيه هاي ايمني چهارشنبه سوري و ترقه بازي كودكان و نوجوانان

توصيه هاي  ايمني مربوط به مراسم چهارشنبه سوري  و ترقه بازي كودكان و نوجوانان   آنچه اين روزها به عنوان ترقه و مواد محترقه و ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی