عکس ها و ویدئوهای شما

آرشیو : برنامه ريزي و پيشگيري

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹

    عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در بهمن ماه سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام ...

ادامه مطلب
توصيه هاي ايمني چهارشنبه سوري و ترقه بازي كودكان و نوجوانان

توصيه هاي ايمني چهارشنبه سوري و ترقه بازي كودكان و نوجوانان

توصيه هاي  ايمني مربوط به مراسم چهارشنبه سوري  و ترقه بازي كودكان و نوجوانان   آنچه اين روزها به عنوان ترقه و مواد محترقه و ...

ادامه مطلب
توصیه های ایمنی در ایام خانه تکانی

توصیه های ایمنی در ایام خانه تکانی

  توصیه های ایمنی در ایام خانه تکانی   همه ساله در اسفند ماه ، ایرانیان طبق رسوم دیرینه در اسفند ماه برای استقبال از ...

ادامه مطلب
دستورالعمل ایمنی عمومی

دستورالعمل ایمنی عمومی

دستورالعمل ایمنی عمومی   دستورالعمل ايمني عمومی ذيل بر اساس تجربيات حاصله از علت يابي آتش سوزي ها و حوادث، در طول سال ها انجام ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال ۱۳۹۹

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال ۱۳۹۹

    عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در دی ماه سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۳۹۹

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال ۱۳۹۹

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آذر ماه سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار ...

ادامه مطلب
عملکرد گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۹

عملکرد گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۹

عملکرد گروه برنامه ریزی و پیشگیری سازمان آتش نشانی اسلامشهر در هشت ماه نخست سال 1399  

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال ۱۳۹۹

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال ۱۳۹۹

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در آبان ماه سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار ...

ادامه مطلب
عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه سال ۱۳۹۹

عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه سال ۱۳۹۹

  عملكرد گروه برنامه ريزي و پیشگیری سازمان آتش نشانی در مهرماه  سال 1399   ردیف نام فعالیت تعداد 1 صدور پاسخ استعلام پایانکار 66 ...

ادامه مطلب
توصیه های ایمنی جهت راه اندازی و استفاده از لوازم گاز سوز

توصیه های ایمنی جهت راه اندازی و استفاده از لوازم گاز سوز

"توصیه های ایمنی را جدی بگیرید تا زندگی همراه با آرامش را سپری نمائید"   توصیه های ایمنی جهت راه اندازی و استفاده از لوازم ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی