عکس ها و ویدئوهای شما

عملکرد شهریور ماه ۹۸ امور آموزش و آمادگي عمليات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

مجموعه: آموزش تعداد بازدید: 222
عملکرد شهریور ماه ۹۸ امور آموزش و آمادگي عمليات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملکرد شهریور ماه ۹۸ امور آموزش و آمادگي عمليات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

  • ارائه برنامه آموزشي ماهيانه ايستگاههاي هفتگانه
  • آموزش هيئت هاي مذهبي
  • جلسه آمووزشي وتوجيهي هيأت امناء وموسين هيئت هاي مذهبي
  • بازديدهاي دوره اي از ايستگاههاي هفتگانه
  • تشكيل تيم آبرساني عمليات وانجام تمرينات مستمر جهت شركت در مسابقات آبرساني

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملکرد شهریور ماه ۹۸ امور آموزش و آمادگي عمليات سازمان آتش نشانی اسلامشهر”*

code

قالب تفریحی