عکس ها و ویدئوهای شما

عملكرد سه ماهه زمستان سال ۹۸ امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

مجموعه: آموزش تعداد بازدید: 431
عملكرد سه ماهه زمستان سال ۹۸ امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

عملكرد سه ماهه زمستان سال ۹۸ امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر

 

  • ابلاغ برنامه تمرین عملیاتی مشترک به صورت ماهانه و نظارت بر اجرای برنامه.
  • بازدیدهای دوره ای از ایستگاههای هفتگانه و پایش عملکرد پرسنل
  • آزمون آمادگی جسمانی پرسنل مامور از شهرداری که تعداد زیادی از افراد معرفی شده از لحاظ بدنی در شرایط مطلوب نبوده و و حدالنصاب لازم جهت حضور در سازمان را کسب نکردند.
  • ارائه برنامه آموزشی پرسنل مامور و توجیه روسای محترم ایستگاهها بر نحوه آموزش در زمان شیوع بیماری کرونا

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “عملكرد سه ماهه زمستان سال ۹۸ امور آموزش و آمادگی عملیات سازمان آتش نشانی اسلامشهر”*

code

قالب تفریحی