عکس ها و ویدئوهای شما

تدوین و ابلاغ “طرح سین” به ایستگاه های هفتگانه

مجموعه: اخبار داخلی سازمان تعداد بازدید: 2082

تدوین و ابلاغ “طرح سین” به ایستگاه های هفتگانه

 

با هدف استفاده بهینه از اوقات حضور ۲۴ ساعته آتش نشانان در ایستگاه های عملیاتی طرح سین (برنامه ساعت) تهیه و تدوین و به ایستگاه ها ابلاغ گردید.

در این طرح کلیه زمان ۲۴ ساعته هر نوبت (شیفت) کاری تحت برنامه ریزی مدونی در نیمه اول و دوم سال جهت رسیدگی کامل به امور ایستگاهی ، تمرین عملیاتی و آمادگی جسمانی و اوقات فراقت پرسنل تنظیم و از سال گذشته به مرحله اجرا درآمده است.

 

طرح سین

برنامه زمانبدی شده وظایف پرسنل ایستگاه های عملیاتی طی ۲۴ ساعت شیفت کاری

الف : برنامه روزانه نیمسال اول (یکم فروردین لغایت سی و یکم شهریور)

وظایف زمان
تحویل و تحول خودروها و لوازم ایستگاه – آماده سازی تجهیزات حفاظت فردی ۴۵/۰۷ الی ۰۰/۰۸
کنترل و امضای دفاتر و اوراق تحویل و تحول – آنکارد لوازم انفرادی ۰۰/۰۸ الی۱۵/۰۸
در اختیار و صرف صبحانه ۱۵/۰۸ الی ۰۰/۰۹
تمرین عملیاتی – کار گروهی – شرکت در آموزشهای عملیاتی ۰۰/۰۹ الی ۳۰/۱۰
آماده سازی تجهیزات و خودروها پس از آموزش و تمرین ۳۰/۱۰ الی ۰۰/۱۱
شهر شناسی – شیر شناسی – شناسایی منابع آبی موجود در محدوده ایستگاه – شناسایی اماکن پر خطر ۰۰/۱۱ الی ۰۰/۱۲
انجام فرایض دینی – صرف ناهار ۰۰/۱۲ الی ۰۰/۱۴
در اختیار فرمانده و مسئولین ذیربط ۰۰/۱۴ الی ۰۰/۱۷
تمرینات ورزشی و آمادگی جسمانی ۰۰/۱۷ الی ۰۰/۱۹
انجام فرایض دینی – صرف شام ۰۰/۱۹ الی ۰۰/۲۱
مطالعه جزوات و منابع تخصصی ۰۰/۲۱ الی ۴۵/۲۱
در اختیار فرمانده – جلسات توجیهی و هماهنگی ۴۵/۲۱ الی ۰۰/۲۳
نگهبانی – استراحت ۰۰/۲۳ الی ۳۰/۰۶
بیدار باش – انجام فرایض دینی – جمع آوری لوازم انفرادی ۳۰/۰۶ الی ۰۰/۰۷
رسیدگی،کنترل و نظافت خودروها و محیط ایستگاه – آماده سازی خودروها و ایستگاه جهت تحویل و تحول – جمع آوری وسایل انفرادی ۰۰/۰۷ الی ۰۰/۰۸

معاونت عملیات

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “تدوین و ابلاغ “طرح سین” به ایستگاه های هفتگانه”*

code

قالب تفریحی