برگزاری مسابقات مانور عملیاتی ورزشی یادواره سردار دلها شهید سلیمانی 

برگزاری مسابقات مانور عملیاتی ورزشی یادواره سردار دلها شهید سلیمانی 

  برگزاری مسابقات مانور عملیاتی ورزشی یادواره سردار دلها شهید سلیمانی   مسابقات عملیات ترکیبی به صورت تیمی و انفرادی

عکس ها و ویدئوهای شما
قالب تفریحی